W napotykanej rzeczywistości chcemy tworzyć nową jakość, która wynika z  istotowości przedmiotu, twórczej wrażliwości projektanta oraz potrzeb odbiorcy projektu.

Sofa

"Gdy tłum przewrócił wazę, stała się rzecz najgorsza, zniknęło piękno, które od stuleci było udziałem naszej wspólnoty"